Det blinde og døve menneske 

fra A og AA's observatorium

              Forside           Galleri          Læserum          Blog          Kontakt  

 

Det blinde og døve menneske og forsøget på at se via meditation  

At være et menneske og opfatte og identificere sig som et menneske med krop, sanser og psyke betyder, at man dybest set hverken kan se eller høre. Man har nogle sanser, som alene opfatter denne fysiske verden og den verden, man forestiller sig og tror på. Når man tror, at man er sin krop og sine tanker og følelser og det er det eneste man er, så er det det, man oplever. Man oplever det, man tror på. Man ser det, som man ønsker at se.

Man er adskilt fra andre og fra den, man ER, og der er en dyb ensomhedsoplevelse i dette menneskelige fængsel af sanser, krop og psyke, hvor man hverken har forbindelse til sig selv/sit Selv eller til andre. Man rækker ud efter andre uden virkelig at kunne nå dem.

Mennesket kompenserer for det, man har fortrængt og glemt og for smerten herved, ved at fokusere på det, som sanserne kan registrere, nemlig den ydre verden og den indre verden af følelser, tanker og forestillinger. Man er hele tiden optaget af, hvad der foregår på det mentale og følelsesmæssige plan, af egne tanker og følelser og det man opfatter derude, og man dømmer de ydre sanseoplevelser i forhold til, om man kan lide dem eller ej, om det opfylder de behov, man oplever at have eller ej.

Man kompenserer ved at lægge betydning og værdi i det ydre, i oplevelser, i interesser, i nydelse, i ting, i ydre status, i anerkendelse, i særlige mennesker, i religion osv.

Mennesket er først og fremmest optaget af sig selv og ser andre som enten venner eller fjender, og det kan skifte fra at være det ene til det andet, afhængigt af om de opfylder den rolle, som man selv har tiltænkt dem.

 

Meditation

Meditation bliver brugt som et redskab til at få kontakt med sig selv. Det er en metode til at stilne tanker og følelser og vende opmærksomheden indad og komme forbi alt det, som dagsbevidstheden hele tiden er fyldt med, og sindet optaget af. Ved at lære at lade tanker og følelser passere uden at forholde sig til dem eller gå ind i dem lærer man at få kontakt til observator, for det er observator der observerer og lader passerer.

Mange mennesker har oplevelser i forbindelse med meditation, hvor de ser ind i en verden, som de opfatter som den anden ikke-fysiske verden. De ser ind på forskellige astrale planer og ser det, som de i forvejen tror på findes i den ikke-fysiske verden. Det kan f.eks. være devaer eller kontakt med tidligere liv eller mestre eller guddommelige figurer. Og det, de ser, er billeder af deres egne forestillinger og opfattelser om verden og universet.

Hinsides disse forestillinger om verden og den anden verden er det, som er evigt og uforanderligt, det som er upåvirket af forskellige forestillinger og opfattelser af, hvad der er sandt. Det ER. Simpelthen.

Når vi giver slip på alle vore forestillinger og opfattelser og åbner for Sandheden, der ER i os, vil vi igen kunne se og høre, ikke med de fysiske sanser men med vor egentlige og sande syn og hørelse, hvormed vi umiddelbart ser og forstår.

 

Tilbage til Notater