Mellemlaget 

fra A og AA's observatorium

              Forside           Galleri          Læserum          Blog          Kontakt  

 

Mellemlaget  

Mellemlaget er et bevidsthedsmæssigt felt, hvor observator ser/observerer på alt det, som foregår i dagsbevidstheden. Observator er neutral og observerende.

Der observeres på kroppens sansninger og på tanker og følelser, der kommer og går. Og der observeres på mekanismer og forestillinger i underbevidstheden, der aktiverer psyken og dens interaktion med andre psyker og verden omkring.

Når man har god kontakt til observator og mellemlaget, kan man billedligt talt læne sig tilbage til observator og observere på alt det, der foregår i psyken og lade det passere uden at lade sig styre af det. Man handler ikke på og udfra psyken, men ud fra en klarhed om, hvad der skal gøres eller ikke gøres.

Identifikation med krop og psyke

Mange mennesker har ingen eller ringe forbindelse til observator og mellemlaget. De er identificeret med kroppen og psyken og opfatter, at det er, hvad de er. Og de tænker, taler og handler herudfra. De er sunket ned i og er helt optaget af sansninger og psykens forholden sig hertil. De forholder sig til sig selv og verden gennem sansninger og psykens vurderinger heraf.

Det, man er og det man har, er det samme. Jeg er/har en krop, jeg er/har følelser. Jeg er den, der sanser og føler. Og dette jeg, personligheden med krop og psyke, er den jeg er.

Sproget og identitet og forståelsen af verden

Gennem sprogindlæring lærer mennesker at tænke og forstå sig selv og verden ligesom andre. De voksne formidler verden og forståelsen af den til barnet igennem indlæringen af sproget. Man lærer at sætte navn på verden og dermed at identificere den. Man lærer at identificere sig med kroppen og psyken.

Man lærer at identificere sig med følelser ved at sige, jeg er glad, jeg er ked af det, jeg er vred, jeg er skuffet, jeg er magtesløs.

Man lærer at identificere sig med kroppen ved at sige, jeg er sulten, jeg er træt, jeg er syg, jeg er søvnig, jeg er ung/gammel, jeg er tynd/tyk, jeg er stærk/svag.

Årsag og virkning

Man lærer at stole på sine sanser og sine tolkninger af verden. Man lærer at analysere det, man sanser og oplever, og at tolke og finde forklaringer herpå i et forsøg på at forstå verden og menneskene. Man lærer, at mennesker, begivenheder og omstændigheder derude er årsag til, hvordan man har det derinde. Man lærer, at virkningen derinde har en årsag derude.

Man lærer at adskille sig fra andre mennesker og verden ved at identificere forskelle og ved at lære, at årsagen til det derinde er derude.  

Tilbage til Notater