Tiltrækning 

fra A og AA's observatorium

              Forside           Galleri          Læserum          Blog          Kontakt  

 

Tiltrækning

 

Mennesker mødes og tiltrækkes af hinanden. De mærker noget hos den anden, som de gerne vil være sammen med. Ofte tolkes tiltrækning som noget kropsligt eller seksuelt, og ordet bruges sjældent i forbindelse med møder mellem personer af samme køn, som er heteroseksuelle.

Kvinder eller mænd kan også tiltrækkes af hinanden, så der opstår venskab mellem dem, fordi de tiltrækkes af noget i hinanden.

Når en mand og en kvinde mødes og føler sig tiltrukket af hinanden, så tolker de det ofte som forelskelse eller kropslig tiltrækning. Mennesker er så vant til at opfatte tiltrækning som noget seksuelt eller som forelskelse, fordi de opfatter sig som en krop og en psyke, og det er sådan de plejer at forstå den slags, når det er en tiltrækning tilsyneladende mellem en mand og en kvinde.

Når man identificerer sig med sin fremtrædelsesform som mand og er tiltrukket af et menneske, der har fremtrædelsesformen kvinde, så tolker man måske denne tiltrækning som noget, der har med kroppen og følelser at gøre, selvom tiltrækningen måske handler om noget helt andet og ikke-kropsligt.

Uanset, at tiltrækningen kan tolkes som forelskelse eller kropslig tiltrækning, så kan den i stedet for være en tiltrækning mod det, som man fornemmer den anden er i det indre, og som man ubevidst længes efter i sig selv og tror, man kan få fra den anden. Man søger den anden for at finde og få det, man savner og mangler i sig selv.

Når man tolker tiltrækningen som forelskelse og seksuel, kropslig tiltrækning og manifesterer det i et kropsligt, seksuelt møde eller forhold, så kan det kropslige og seksuelle blive en udtryksform, en måde at kommunikere på, hvor man prøver at kommunikere og dele noget indre i det ydre via kroppen som redskab.

Når man i stedet for tolker og ser tiltrækningen som begær og det kropslige og seksuelle som noget i sig selv og som behovstilfredsstillelse, så kan det kropslige, seksuelle møde i stedet for blive et ydre funktionelt møde mellem to kroppe, hvor man er optaget af, hvad man kan få. Og det indre, som man egentlig er tiltrukket af, får mindre eller ingen plads og kommer måske slet ikke til udtryk.

Man søger noget, som man ikke kan få af en anden, men må finde inde i sig selv. Men man kan få øje på det i en anden og finde ud af, at man rummer det i sig selv.

 

Tilbage til Notater